Beskrivelse af coaching forløb

Vidste du, at mange føler at stress er et tabu? Hos mig er der ingen tabuer og i alle henseender gælder det om, at du finder balance og meningsfuldhed i hvilken som helst coaching, du netop har brug for.

Lifecoaching

For dig som har nogle tanker, ønsker eller mål, du gerne vil gøre noget ved. Sætte i spil og få sat ord på handling, få sat et tidsperspektiv og se og mærk effekten ved det emne, du har valgt at gå videre med. Altid i et positivt fremadrettet perspektiv og med dig og din mærkning af meningsfuldheden ved dette.

Jeg bruger “De 6 Trin”, der er et godt værktøj til at sætte tanker og mål til konkrete handlinger. Desuden arbejder jeg med det der i coaching kaldes for overbevisninger; Det kan være èns egne forhindringer i form af forklaringer eller tanker, der gør, at man som person har følelsen af evt. ikke at kunne komme videre med sine mål.

Stresscoaching

Stresscoaching er mit speciale. Her handler det om, at du lærer dine stress-signaler at kende og at du ved, hvornår du mærker dine stress-symptomer og hvorfor de opstår. 

Du lærer om hvad stress er og at stress er naturligt. Stress er hormonelt og derfor mærkes det både fysisk og psykisk. Stress må bare ikke overtage dig. Så stresscoaching handler om, at du får kendskab til omfanget af din stress og at du får redskaber til at komme af med din stress. Det kaldes også afstressning. 

Du vil få noget materiale i form af min “Mini stress bog” i en PDF udgave og desuden nogle opgaver og værktøjer at arbejde med. Det er gennem din egen proces med at arbejde med afstressning, at du bliver fri for stress, så du kan komme positivt videre.

Jeg arbejder også med, at det skal give mening for dig, at arbejde med din stress og at der er en meningsfuldhed med dine oplevelser med stress både før, under og efter et stressforløb.

Unge coaching

Ved coaching med unge bruger jeg også elementerne fra lifecoaching. Og ved de unge som har stresssymptomer, bruger jeg værktøjer fra stresscoachingen.

Det bliver suppleret med min mangeårige pædagogiske erfaring, i samtale med den eller de unge, der har brug for det. Al samtale er vejledning og forstærkende opbakning af den unges egne ord, visioner, drømme og ønsker.

Der vil blive lagt vægt på den unges nuværende ståsted i egen vej i livet. Det være sig uddannelse, netværk, omgivelser, sociale kompetancer og troen på eget værd.

Deslige kan det også være den unges tilgang til de indtryk og påvirkninger, der kommer fra omverdenen, som eksempel SoMe.