Jeg tilbyder

Om coach forløbet

Coach forløbet kan afvikles uanset hvor du bor i landet. For det tilbydes både telefonisk, online og fysisk 1-til-1 samtaler. 

Det vil sige, at et forløb hos mig, kan gøres lige efter dine behov og ønsker. Et forløb vil typisk være over 6-7 samtaler eller hvad der nu aftales. Stress-forløb vil dog være maksimum 7 samtaler. Da jeg er den der stiller dig spørgsmål efter hvad du ønsker at få et forløb omkring, vil der også være nogle få opgaver. Dette er for at du når dine mål og ønsker.

Praktiske informationer

TIDSLÆNGDE PÅ HVER SAMTALE: 

Hver samtale er sat til en time. Der vil dog være samtaler, hvor det kan være nødvendigt at udvide og så får vi bare aftalt det under selve samtaleforløbet.

PRIS: 

Jeg tager kr. 795,- pr. time ex. moms.

AFBUD TIL SAMTALE: 

Afbud til samtale skal meddeles senest to timer før samtalens start, så vidt det er muligt. For så har jeg en chance for, at få en anden kaldt ind til at udfylde afbudstiden. Ved udeblivelse af afbud vil jeg fakturere det fulde beløb.

FORTROLIGHEDS – OG SIKKERHEDSPOLITIKKER: 

Jeg arbejder under tavshedspligt og tavshedspligten gælder altid. Desuden arbejder jeg ud fra GDPR reglerne og stardarderne som ICF certificeret coach. Det vil sige, at jeg arbejder fuldt fortroligt og i respekt for dig gennem hele forløbet. Jeg bruger kun noter til eget brug og disse noter makuleres efter endt forløb. Deslige bliver der ikke brugt fortrolige oplysninger under kommunikation i hverken skrift eller tale ved emailkorrespondance eller telefonsamtale.

Tryghed, tillid og meningfuldhed kan ikke nævnes for meget.

Når det gælder coaching og når det gælder nogle valg du tager og vil arbejde videre med, er det altafgørende for mig, at du føler dig i et trygt, tillidsfuldt og meningsfuldt miljø.

Coaching og især stresscoaching er et forløb, der skal give dig en positiv fremadrettet proces. En proces du tager videre i dit liv.

Så det giver dig mening, at arbejde med dine mål, visioner og drømme. Og især dig, der arbejder med stress og din afstressning.

Læring af at tyde dine stress-signaler, kende dine stress-symptomer og at lære at blive af-stresset. At du finder balancen.

At se positivt fremadrettet på enhver beslutning, du tager dig. At coachingforløb og dine valg, handlinger, mål, er meningsfuldt og giver netop dig mening.

Opbygning af tro, håb, drømme, visioner,mål, tanker.

Du er i fokus og kernen i coachingen

Om det er stress-symptomer, afstressning eller den ordinære coaching, er du hovedpersonen og jeg er den aktive lyttende. Det er gennem vore samtaler, at indsigter, budskaber, tanker, følelser, mål og drømme kommer i fokus og sættes i spil. Det er dine egne ord og handlinger, der giver dig en forandringsproces og at du mærker, at når du tager handling og beslutninger – kommer du videre til nye tanker, nye sider af dig selv, ny energi og at det giver mening, at du tog beslutning om dine processer.